Betalingsbetingelser

Prisen for rejserne er inkl. flybillet, transport i 4-hjulstrækkere/minibusse med chauffør, 2-3 stjernede hotelovernatninger eller overnatning i telt på nogle af turene, guidede ture på spor og trails, samt fuld forplejning (ex udrejse- og hjemrejsedag og ex øl, vin og spiritus).

Det er ikke muligt at afbestille rejsen eller afhænde den til en anden deltager, da billetterne er navnenoteret hos flyselskaberne, og dermed ikke kan ændres. Du kan dog tegne en afbestillingsforsikring hos vores samarbejdspartner Europæiske ERV.

14 dage efter din tilmelding skal 1. rate betales, hvilket udgør 30% af rejsens samlede pris.

Restbetaling (2. rate) skal være modtaget af Active Adventure ApS senest 2 måneder inden afrejsedagen, medmindre andet specifikt er aftalt, hvorefter rejsedokumenter vil blive fremsendt, så du har dem senest 14 dage før afrejse.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Active Adventure har efter aftalens indgåelse kun ret til at forhøje prisen på grund af ændringer i:

Transportomkostninger, herunder brændstofpriser. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns, havne-, landings eller startafgifter.

Valutakurser, der er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. Dette kræver, at Active Adventure hurtigst muligt underretter dig herom, og at aftalen om køb af pakkerejsen udtrykkeligt åbner mulighed for efterfølgende prisændringer i både op- og nedadgående retning.

En prisforhøjelse skal varsles hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse, og må ikke overstige 10% af rejsens markedsførte værdi. Overholdes disse betingelser ikke, kan du omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at din afbestilling af rejsen meddeles Active Adventure umiddelbart efter, at du er blevet informeret om prisforhøjelsen.

Sker der prisændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejsen, kan du ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger 100 kr. pr. person.

14 dage efter din tilmelding skal 1. rate betales, hvilket udgør 30% af rejsens samlede pris. Det resterende beløb opkræves 2 måneder inden afrejse.

Finansiering af din drømmeløberejse

Active Adventure tilbyder fuld finansiering af din rejse helt uden ekstra omkostninger. Vi hjælper dig, så du får mulighed for at komme på en rejse for livet – nu!

Med Active Adventures finansieringsordning kan du nemt dele dine betalinger op, så du kun betaler et mindre beløb pr. måned.

Du kan dele din betaling i op til 12 måneder*, og så koster det ikke mere end, hvad det normalt koster:
0,- kr. i renter, 0,- kr. i udbetaling, 0,- kr. i gebyr.

*Vælger du vores finansieringsordning, så er der ingen fortrydelsesret, men du kan selvfølgelig tegne en afbestillingsforsikring hos vores samarbejdspartner eller hos dit eget forsikringsselskab. Finanseringsordningen kan ikke kombineres med andre rabatter eller gavekort etc.

Skriv blot: ”12 måneder” i kommentarfeltet, når du bestiller din løberejse på vores hjemmeside, så er du klar til afgang mod løbeeventyret i det sydvestlige USA.

Afbestillings- og rejseforsikring

Alle deltagere hos Active Adventure skal selv tegne en rejseforsikring, der som minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport.

Det er en forudsætning for deltagelse i Active Adventures rejser, at du har tegnet en rejseforsikring, der dækker såvel omkostninger ved behandling af sygdom som hjemtransport. Endvidere anbefaler vi, at forsikringen indeholder en bagagedækning i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af bagage.

Alle rejseforsikringer er rettet mod en gennemsnitsrejsende, og dækningen er derfor ofte omfattet af en række undtagelser. Der kan for eksempel være begrænsninger afhængigt af forsikringstagerens alder, sygdom ved afrejsen, kroniske sygdomme, statsborgerskab, rejser til særlige risikoområder osv. Husk derfor altid at gennemlæse forsikringsbetingelserne grundigt.

Når du rejser uden for Europa
Den danske offentlige sygesikring og EU-sygesikringen dækker hverken lægebehandling eller hjemtransport ved rejser uden for Europa. Derfor er det en rigtig god idé at tegne en rejseforsikring, der dækker ved rejser i hele verden.
Rejser du med Active Adventure, er en god rejseforsikring obligatorisk. Du kan selvfølgelig tegne den, hvor du vil, men vi har gode erfaringer med Europæiske.

Du skal sørge for at være forsikret med hensyn til:

Sygdom og hjemtransport
Hovedreglen er, at uden rejseforsikring får du ingen behandling eller hjemtransport, før du har kautioneret for betalingen. Nogle steder, eksempelvis i USA, kan prisen for behandling nemt overstige en halv million kroner, og hjemtransport det samme. Når du vælger forsikring, bør du derfor kontrollere forsikringsbeløbets størrelse, begrænsninger for hjemtransport og generelle begrænsninger (alder, kroniske sygdomme osv.).

Bagage
Mange husstandsforsikringer/familieforsikringer dækker i tilfælde af forsinket, forsvundet eller beskadiget bagage. Men ofte er dækningen begrænset til et vist beløb, og kostbare enkeltdele kan være undtaget. Derfor bør du altid tegne en særskilt rejseforsikring, der indeholder bagagedækning.